DANSK AUTOMAT BRANCHEFORENING
Foodexpo
Dansk Automat Brancheforening (DAB) har etableret denne hjemmeside for at give oplysninger om emner der knytter sig til spilleautomater og morskabsautomater. Siden vil informere om, og henvise til den gældende lovgivning på området. Derudover vil der være relevante oplysninger om medlemmerne, som er en forudsætning for DAB´s virke.
Foodexpo_logo_DK_tilpasset

Dansk Automat Brancheforening deltager på Foofexpo 2018, hvor der igen er fokus på spilleautomater.

Læs mere på www.foodexpo.dk eller hent der flyer Klik her

Fakta

Dansk Automat Brancheforening har siden stiftelsen i 1957 udvik-let sig.  Formålet med foreningen var oprindeligt at skabe et fælles talerør overfor myndighederne.I dag har foreningen det hoved-formål at værne om, og varetage medlemmernes interesser der er i forbindelse med landbaseret automatspil.


Der skal arbejdes for at der sker en udvikling af erhvervet, såle-
des medlemmernes konkurren-cevilkår og indtjening fremmes.